Mis kasu on astroloogilisest nõustamisest?

Astroloogiline nõustamine aitab sul arusaada, kes sa oled, milline on sinu olemus ja ülesanded, millised on sinu tugevused ja nõrkused ning aitab paremini arusaada sinu suhete potentsiaalist ning olemusest. 

Astroloogiline nõustamine aitab sul jõuda kiiremini rahuldust pakkuvama, edukama ja kvaliteetsema eluni, sest nõustamiselt saadavate teadmiste abil saad olla enesekindlam, targem, rahulolevam, õnnelikum, mõistvam ja tunda ennast hästi ning saad kiiremini saavutada oma eesmärgid ja hajutada kahtlused.

Astroloogiline nõustamine aitab sul paremini mõista iseennast ja oma lähedasi ning teie omavahelisi suhteid. Seega saad oma suhete kvaliteeti oluliset parandada nii iseenda kui ka teistega. Sa saad oma suhetes olla palju kindlam ja teadlikum kui varem.


Astroloogilie nõustamine aitab sul teha paremaid valikuid ja otsuseid, mis omakorda juhatavad sind kiiremini õnne ja eduni nii karjääris, raha asjades või suhetes.


Astroloogiline nõustamine aitab sul leida õiget kuupäeva uute ettevõtmistega alustamiseks, teningute sõlmimiseks, abiellumiseks, lepingute sõlmimiseks, rahaliste tehingute tegemiseks, kinnisvara müügiks/ostuks. Õigel ajal alustamine on kiirem ja lihtsma tee eduni. 


Astroloogiline nõustamine aitab sul olla õigel ajal õiges kohas, et saaksid oma edu veelgi suurendada kõiges, mis sa teed.


Astroloogiline nõustamine annab sulle võimaluse teada saada elusaladusi, mida tavateadus ei suuda sulle seletada.


Astroloogiline nõustamine teeb nähtamatu sulle nähtavaks ja aitab kogu maailma paremini mõista.


Astroloogiline nõustamine toob sulle suurema selguse  ja mõistmise iseendast, oma suhetest, tööst ja raha asjadest. Suurem selgus ja mõistmine aitavad suurendada sisemist rahulolu tunnet ja enesekindlust, mis omakorda aitab sind sul olla edukas. 


Astroloogiline nõustamine aitab arusaada sinu eluülessannetest ja karmalistest ülessannetest. Nende teadmiste abil on kergem mõista iseennast, oma elu, seada eesmärke ning saad edukalt liikuda mööda oma õiget rada.

Astroloogiline nõustamine aitab sul jõuda kiiremini ja paremate lahendusteni, et saaksid oma elu elada täpselt nii nagu sa soovid ja nii, et saad ennast hästi tunda.

Astroloogiline nõustamine annab sulle sellise info, mis aitab sul olla rahulikum, hajutada hirme ja läbi selle saad oma elu kvaliteeti tõsta ja elada palju paremat ja täisväärtuslikumat elu, tundes ennast õnneliku ja rahulolevana.

Astroloogiline nõustamine aitab sul isiklikult areneda.

Mis on astroloogia?

Astroloogia uurib Maa peal asuva inimese (ka looma, taime, riigi või organisatsiooni) suhteid taevakehadega, nende suhete muutumist ajas ja ruumis. Klassikalise astroloogia alguseks loetakse ca aastat 1500 e.Kr. Babüloonias. Palju sajandeid peeti planeete jumaliku või okultse jõu väljendajaks, mis arvati suutvat inimesi mõjutada. Planeetide liikumise põhjal koostasid astroloogid inimestele üsna konkreetseid ennustusi. Tänapäeval kasutatakse astroloogiat eelkõige inimese psühhoanalüüsiks ja tema toetamiseks ümbritseva maailmaga toimetulekul, organisatsiooni- või riigisiseste probleemide lahkamiseks ning tulevikutendentside, -võimaluste ja väljakutsete prognoosiks. Niisiis ei ole tegu enam ennustuskunstiga. Minu jaoks on astroloogia isikliku arengu tööriist, mis on mind isiklikult aidanud väga palju nii iseenda, teiste inimeste kui maailma lahti mõtestamisel. Need teadmised, mille ma olen läbi astroloogia omandanud ja see info, mida ma läbi astroloogia saan aitab mul olla eneseteadlikum, õnnelikum ning on aidanud mul kiiremini jõuda eduni, sest ma tean, milline on mu potentsiaal ja kuidas seda parimal võimalikul moel rakendada. 


10 põhjust miks tulla minu astroloogilisele nõustamisele?
1. Minu astroloogilisel nõustamisel saad väga põhjaliku info vastavalt enda tellitud teenusele, et saaksid oma elu edukamalt, õnnelikumalt ja kvaliteetsemalt elada.
2. Minu poolt koostatud analüüsid on koostatud igale ühele individuaalselt ega ole automaatselt kokku pandud või arvuti poolt koostatud. Seega need on koostatud spetsiaalelt ainult sulle ja seega on need kordumatud ja unikaalsed, täpselt nagu iga inimene on individuaalne ja kordumatu.
3. Peale nõustamist on küsimustele vastamine TASUTA e-maili teel. Seega kui tahad veelgi põhjalikemaid teadmisi või midagi jäi arusaamatuks, siis võid julgesti alati lisaks küsida.
4. Minu nõustamiselt saad juhtnööre, kuidas oma potentsiaali paremini ära kasutada või oma probleemidele paremaid ning kiiremaid lahendusi leida. 
5. Minu nõustamised pakuvad lahendusi ja nägemusi aitamaks sul saavutada rahuldust pakkuvamat, õnnelikumat ja edukamat elu, põhinedes astroloogilisel vaatenurgal
6. Minu nõustamisel saad iseenda ja oma lähedaste kohta rohkem teadmisi ja selgema pildi, mis omakorda aitab sul saavutada hingelist rahulolu ja enesekindlust liikumaks parema ja õnnelikuma elu suunas.
7. Minu nõustamine aitab hajutada hirme, sest minu poolt edastatud teadmised aitavad leevendada teadmatust ning seeläbi ka hirme, mis omakorda aitab sul olla enesekindlam ja õnnelikum, sest saad kuulata oma südame häält ja liikuda mööda enda jaoks õiget rada.
8. Minu nõustamised aitavad sul leida õiget ajahetke vajalikeks sündmusteks/toiminguteks/
tehinguteks, et saavutada edukaid tulemusi.
9. Minu nõustamised aitavad sul jõuda kiiremini õnnelikuma ja rahuldust pakkuvama eluni, sest teadlikkus, mis sa saad minu nõustamistel on võti saavutamaks õnne ja edu.
10. Mul on astroloogia alane kogemus aastast 2013 ning olen koostööd teinud nii meediaga kui ka teiste oluliste projektidega, kus olen kasutanud astroloogiat, et saavutada paremaid, kiiremaid ja efektiivsemaid tulemusi. 

Telli minult astroloogiline nõustamine ja saa õnnelikumaks, edukamaks, enesekindlamaks, teadlikumaks ning rahulolevamaks!

Hinnakiri:

1. Suuline põhjalik nõustamine - suulisel nõustamisel saame omavahel vestelda täpselt nendest teemadest, mille kohta soovid infot või abi saada, et saavutada suuremat õnne ja edu oma elus. Vastuvõtt toimub Tallinnas/virtuaalselt.
Hind: 60€ - 1h - Peale konsultatsiooni on lisaküsimustele vastamine TASUTA e-maili teel.

2. Kirjalik põhjalik nõustamine:
põhjalik sünnikaardi analüüs/nõustamine - Kirjalikul sünnikaardi analüüsil, kirjutan lahti sinu sünnikaardi põhiolemuse ehk sinu enda olemuse, ülesanded, tugevused, nõrkused ning kirjutan nendel teemadel, milles nõustamist soovid saada, et saaksid oma elus suuremat õnne ja edu saavutada. Peale analüüsi koostamist on küsimustele vastamine ja vajadusel analüüsi selgitamine e-maili teel TASUTA.
Nõustamise hind 60€ + lisaküsimustele vastamine TASUTA

Astroloogilist sünnikaarti võib koostada nii iseendale kui ka oma lähedasele! 

põhjalik aastaprognoos + iga 12 kuu eraldi prognoos - Kirjalikus aastaprognoosis kirjutan lahti sinu järgneva aasta suunad, võimalused ja valikud (alates sulle sobivast hetkest) ning kirjutan ka nendest teemadest, milles soovid infot või abi saada, et oma elus suuremat õnne ja edu saavutada. Iga kuu kohta on eraldi kirjutatud, milliseid võimalusi ja valikuid on vastaval kuul hea teha. Peale analüüsi koostamist on küsimustele vastamine ja vajadusel analüüsi selgitamine e-maili teel TASUTA. Põhjalik aastaprognoos + iga 12 kuu eraldi prognoos hind 60€ + hilisem küsimustele vastamine ja vajadusel selgitamine TASUTA


põhjalik suhteanalüüs - kirjalikus suhteanalüüsis, kirjutan lahti kaheinimese vahelise suhte olemuse, nii head ja positiivsed ning edasiviivad võimalused kui ka suhte kitsas kohad, erinevus üksteisest ja õppimise võimalused. Analüüsiga avaneb kahe inimese omavahelise suhte potentsiaal. Suhte analüüsi võib koostada nii armastus suhtele, sõprussuhtele, vanema-lapse vahelisele suhtele, äripartnerite omavahelised suhted. Peale analüüsi koostamist on küsimustele vastamine ja vajadusel analüüsi selgitamine e-maili teel TASUTA. Põhjaliku suhteanalüüsi hind 60€ + pärast lisaküsimustele vastamine TASUTA


Nõustamine, analüüsid ja prognoosid on koostatud minu poolt igaühele individuaalselt ning igaühe sünnikaardist ja vajadustest lähtuvalt, mitte koostatud arvuti või mõne programmi poolt automaatselt. Minu poolt koostatud analüüsid on igaühele lihtsasti arusaadavad ja mõistetavad kõigile inimestele. Kirjalikud tekstid on põhjalikud ning hilisematele lisaküsimustele vastamine e-maili teel on TASUTA.


Mida on vaja, et tellida astroloogilist nõustamist?

Sünnikaardi koostamiseks ja astroloogiliseks nõustamiseks on vajalik sinu sünniaeg (kuupäev, aasta & kellaaeg) ja sünnilinn. 

Kui täpset kellaaega ei tea, siis saab sünnikaardi teha ka ilma selleta, aga umbes 15-20% infost võib jääda kätte saamata, üldjuhul siiski ei peaks muretsema ja võib tulla julgelt konsultatsioonile ka ilma kellaajata.

Oma sünniaega on võimalik uurida sünnitusmajade arhiividest, haiglate kodulehelt on võimalik arhiivi telefoni number või e-mail leida ning sealt on saab vastavat infot küsida.


Minu poolt kirjutatud Astroloogia alased raamatud:

2018 aasta veebruraris ilmus minu teine raamat "Kuidas elada kooskõlas universumi rütmidega?"
2016 aasta oktoobris ilmus koostöös Pille Teearuga meie esimene raamat "Õnne ja edu Teejuht. Aita end läbi Astroloogia"

Minu poolt kirjutatud horoskoobid meediale:

2016 aastahoroskoop Delfi Naistekale
2017 aastahoroskoop Delfi Naistekale
2017 aastahoroskoop ja kuuhoroskoobid ajakirjale Sensa

Kontakt
kristelle@kcampers.ee
tel. 55665355
FB: Kristelle Astroloogia