1. Mis infot saab sünnikaardist?

2. Miks on hea teada oma järgneva aasta prognoosi?

3. Millist ema sinu laps vajab Kuu märgi järgi? 
Karma Sõlmed

Karma sõlmed näitavad teie isiklikus horoskoobis selle eluülessannet ning eelmistes eludes selgeks saanud õppetükke. Oma karma sõlmede asukohad saate selgeks, kui teate oma sünnikaarti (need andmed on võimalik tasuta kätte saada mitmetest interneti portaalidest) või lasete teha endale isikliku sünnikaardi  meie astroloogi juures. 

Põhjasõlm Jääras – Lõunasõlm Kaaludes
 
Need hinged, kelle põhjasõlm asub jäära märgis on selles elus endale ülesandeks võtnud iseseisvuse ja ise hakkama saamise kogemuse. Eelmistes eludes on nad selgeks õppinud harmoonilise koos eksisteerimise teistega ning on jätnud enese tähtsustamise taha plaanile. Seekord on neil vaja just iseendale keskenduda, mitte teistele inimestele. Nende moto peaks olema, et kui armastan eelkõige iseennast ja saan endaga hästi läbi, siis läbi enda olen harmoonias ka koos teistega. Eelistada tuleks igasuguseid individuaalseid tegevusi, kus saad teha nii öelda “oma asja” kõige ehedamas võtmes. Kõige pealt pead tulema sina ise ja siis alles teised.
 
Põhjasõlm Sõnnis – Lõunasõlm Skoprionis


Hinged, kelle põhjasõlm asub Sõnni märgis on Maale tulnud õppima enda väärtustest kinni pidama, kannatlikkust arendama ning teatavat jäikust eluliste väärtuste koha pealt saavutama. Eelnevalt on nad selgeks õppinud, et pidev muutumine ja transformatsioon on ainuõige valik, kuid seekord peavad oma pidevat muuutumis võimet piirama ning oma väärtushinnangutele kindlaks jääma. Nad peavad oma elus kindlad juured kasvatama ja tugevamaks saama. Nende moto võiks olla, selleks et võita pean arenema aeglaselt ja kindlalt, samm sammu haaval. Eelmistest eludest oled kaasa saanud suurepärased anded näiteks oskad näha erinevate olukordade varjukülgi, tunnetad kelle käes on võim ning tajud kui midagi on valesti. Selles elus peavad nad üles ehitama oma enda väärtushinnangute süsteemi, millest nad peavad kinni hoidma. Edu on neil võimalik saavutada ainult ise, samm sammult edasi liikudes.

 
Põhjasõlm Kaksikutes – Lõunasõlm Amburis

Nende hingede ülessanne selles elus on tundma õppida erinevai inimesi ja arvamus just sellistena nagu nad on. Nad peavad lahti laskma arvamusest, et kuskil on mingi selge üks ja ainus tõde. Veelgi enam peavad nad hoiduma igasuguse tõe kuulutamisest. Nad peavad lihtsalt saama erinevat informatsiooni ning siis seda edasi andma ilma igasuguste hinnanguteta. Teisi inimesi tuleb kuulama õppida ja nende arvamus austada isegi siis kui need ei ühti tema enda arvamusega. Nende moto võiks kõlada järgenvalt: “Kui ma olen nõus kuulama ja õppima tundma teisi inimesi, siis ma võidan!” Eelmistes eludes on nad olnud täielikult truud tõe otsijad ning ilmselt on nad ka selle leidnud ning seda kõigile kuulutanud, kuid seekord peavad nad sellest lahti laskma, et oma kogemusi tasakaalustada.

 
Põhjasõlm Vähis – Lõunasõlm Kaljukitses
 
Selles elus on Vähi põhjasõlmega hinged võtnud endale ülesandeks õppima jagamaa oma tundeid teistega, nad peavad liikuma pehmemate väärtuste poole ning hoolitsema teiste eest. Nad peavad lõpetama soovi teisi kontrollida ning lõpetama ainult eesmärkidele keskendumise. Oluliseks peab saama protsess, mis eesmärgini viib. Nad peavad lõpetama teiste kiituse otsimise, sest ükski teine inimene ei saa neile nii palju kiitust jagada, mis neid tõeliselt rahuldaks. Nad peavad eelkõige iseenast kiitma ja aktsepteerima, jagama oma tõelisi tundeid ja soove teistega. Oma hirmude teadvustamine aitaks neid väga palju sellel õppetunnil edasi.
 
Põhjasõlm Lõvis – Lõunasõlm Veevalajas
 
Lõvi põhjasõlmega hinged peavad selles elus eelkõige õppima individuaalsust, saama enda parimaks sõbraks, julgustama ennast ja tegema neid asju mis neid tõeliselt õnnelikuks teevad. Vältida tuleks enda ootsi sõprade suhtes ning lõpetada tuleks pidevate teadmiste otsimine. Selles elus ei saa nad vooluga kaasa minna vaid peavad õppima ise ennast õnnelikuks tegema läbi enda loovuse. Nende tõeline olemus soovib olla armastatud, aga selleks et armastuse energiat kogeda peavad nad kõige pealt ise armastust jagama, teisi inimesi rõõmustades ja õnnelikuks tehes. Nende motoks võiks olla: “Kui mul on lõbus, siis olen õigel teel!”
 
Põhjasõlm Neitsis – Lõunasõlm Kalades
 
Nende hingede ülesandeks selles elus on ehitada ülesse selline elu nagu just nemad õigeks peavad, enam nad ei saa minna vooluga kaasa nagu eelmistes eludes. Nad peavad hakkama planeerima, nägema  ja analüüsima detaile. Tuleb olla valmis teisi teenima ning ei tohi oodata täielikku arusaamist ja aktsepteerimist teistelt. Nad peavad kaosesse korda looma mitte laskma elul viia ennast sinna kus parasjagu vaja on, sest see tuleb jätta maha. Nende moto võiks olla: “Kui ma planeerin ja järgin seda plaani, siis Universumi tee edule on minu jaoks avatud!” Neil on soovitatav teenida teisi, et kogeda rahu ja ühtekuuluvus tunnet.
 
Põhjasõlm Kaaludes – Lõunasõlm Jääras
 
Põhjasõlm Kaaludes tähendab seda, et selles elus tuleb teil lahti öelda isekusest ja ainult enda peale mõtlemisest. Te olete siia tulnud seekord selleks, et kogeda teistega arvestamist, harmooniat ja tasakaalu. Olulisel kohal on partner, kes näevad teid sellena, kes te tegelikult olete, hindab teid ja soovib teile vastu anda. Te peate oma tähelepanu koondama end ümbritsevatele inimestele ning vastutasuks koondavad nemad oma tähelepanu teile. Selles elus peate lõpetama igasuguse impulsiivse käitumise, isekuse ja kõik ülejäänud, mis lõhub tasakaalu ja harmooniat. Peate õppima koostööd, diplomaatilisust, taktitunnetust, jagamist, isetust ja teiste vajadustega arvestamist.
 
Põhjasõlm Skorpionis – Lõunasõlm Sõnnis
 
Selles elus peate õppima ennast pidevalt muutma ning lõpetama paigal seismise. Peate õppima enesedistsipliini, elimineerima mõtetu omandamise, nautima asju ilma neid omamata, teistel abi saamise aktsepteerimise. Naudite kõrge riskiga situatsioone, et tunda ennast elusana. Peate olema rohkem avatud kõigele, mis on seotud partnerluse, toetamise ja ühis jõududega.  Lahti tuleks öelda kangekaelsuses, stagnatsioonist, ainuomandist, mugavusest ja ühel viisil käitumisest. Selle jaoksul peate kogu oma jõu suunama igasugustesse partnerlustesse, sest just igasugused ühised asjad teevad teid rikkaks ja aitavad teil jagu saada kangekaelsusest ja stagnatsioonist.
 
Põhjasõlm Amburis – Lõunasõlm Kaksikutes
 
Teie hinge ülesanne selles elus on leida üles omaenda intuitsioon ja nähtamatu juhatus, spontaansus ning enda täielik usaldamine. Peate arendama kannatlikkust, intuitiivset kuulamist, otsustamise kindlust ja otsest kommunikatsiooni. Te ei tohiks rääkida seda, mida teised tahavad kuulda ning peaksite kõige rohkem usaldama ennast ja enda isiklikku tõde. Kui usaldate enda intuitsioone ja käitute oma tõe järgi, siis hakkavad teid ümbritsema õiged inimesed, kes aitavad teil saavutada turvatunnet ja rahu, mida te nii väga otsite. Nende motos võiks olla: “Kui ma järgin oma enda tõde, siis võidan!”
 
Põhjasõlm Kaljukitses – Lõunasõlm Vähis
 
Need kellel asub Põhjasõlm Kaljukitses on tulnud sellesse ellu õppima kuidas võtta juhiroll ja vastutada täielikult  tagajärgede eest. Nad peavad keskenduma täielikult oma eesmärgile ning nad peavad jätma oma tujukuse ja teistest sõltumise seljataha ning keskenduma tulevikule mitte minevikule. Nad peavad lõpetama isoleerituse ning asutama maailmale vastu ennast täielikult austades. Nad peavad õppima iseenda eest hoolitsema ja vastutama ning alles siis mõtlema teistele ja sellest kuidas teised võiksid nende eest hoolitseda.  Nende moto võiks olla: “Ma ei suuda kontrollida teisi, aga ma suudan kontrollida ennast!”
 
Põhjasõlm Veevalajas – Lõunasõlm Lõvis
 
Hinged, kes on tulnud siia ellu Põhjasõlmega Veevalajas tahavad õppida selgeks, kuidas olla objektiivsed, võrdsed ja sõltuvad gruppidest ning sõpradest. Nad soovivad kogeda kuidas teha otsuseid, mis on soodsad grupi ja ühiskonna tasandil, mitte ei lähtu üksik indiviidist. Nad  peavad ära õppima kuidas jagada originaalseid ideid ning looma situatsioone, kus kõik oleksid võitjad. Eelmistes eludes on nad õppinud selgeks kuidas olla autoriteedid, kuulata oma südame soove ning mõelda ainult enda seisukohast lähtuvalt. Nende moto võiks olla: “Ma ei pea domineerima teiste üle, selleks et ennast hästi tunda!”
 
Põhjasõlm Kalades – Lõunasõlm Neitsis
 
Nende hingede põhi ülessanne selles elus on ära lõpetada igasuguste hinnangute andmine, teiste aktsepteerimine selliste nagu nad on. Nad peaksid fokuseerima oma kogu tähelepanu spirituaalsele teele, peavad õppima elu usaldama selle kõige positiivsemas võtmes. Nad peavad olema avatud muutustele ja kaastundele, loovutama mure mõtted ning usaldama kõrgemaid jõude. Neile sobib meele vabastamine ja eneseanalüüs läbi mediteerimise. Nad peavad lõpetama ärevusest tingitud reaktsioonid, liigse analüüsimise ja muretsemise, detailide ületähtsustamise, kritilised rekatsioonid, vigade leidmise või teiste valedeks tembeldamise, lõpetama  perfektsionismi, keskenduma positiivsetele situatsioonidele ja lõpetama jäikuse.